IT administrátor junior

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Generali Pojišťovna a.s. (IČO: 61859869), Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956), Generali Distribuce a.s. (IČO: 27108562),, Direct Care s.r.o. (IČO: 26416549), ČP Distribuce a.s. (IČO: 44795084), Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. (IČO: 61858692), Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (IČO: 43873766), Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (IČO: 49240749), Acredité s.r.o. (IČO: 25600958); Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (IČO: 24736694), Generali Real Estate S.p.A., CEE Branch, organizační složka (IČO: 01757601), Generali Shared Services Czech Branch, organizační složka (IČO: 29044707), Generali CEE Holding B.V., organizační složka (IČO: 28239652), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. See more

Vážený uchazeči o zaměstnání,
děkujeme Vám za vaši reakci na nabídku účastnit se výběru vhodného zaměstnance.
Výběry jsou zajišťovány jednotně pro dále uvedenou část zaměstnavatelů ze skupiny Generali v ČR (dále také „Skupina“).

Skupinou ve smyslu výše uvedeného se rozumí:
Generali Pojišťovna a.s. (IČO: 61859869), Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956), Generali Distribuce a.s. (IČO: 27108562), Direct Care s.r.o. (IČO: 26416549), ČP Distribuce a.s. (IČO: 44795084), Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. (IČO: 61858692), Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (IČO: 43873766), Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (IČO: 49240749), Acredité s.r.o. (IČO: 25600958); Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (IČO: 24736694), Generali Real Estate S.p.A., CEE Branch, organizační složka (IČO: 01757601), Generali Shared Services Czech Branch, organizační složka (IČO: 29044707), Generali CEE Holding B.V., organizační složka (IČO: 28239652).

Detailní informace o zpracování osobních údajů pro potřeby výběru naleznete v „Podrobné informaci o zpracování osobních údajů pro účely výběru zaměstnance“ (dále pouze „Podrobná informace“) trvale dostupné na internetové adrese ceskapojistovna.jobs.cz/gdpr. „Podrobná Informace“ bude průběžně aktualizována.

Proces výběru u členů Skupiny je zajištován na základě smluv obsahujících nebo doprovázených ujednáním o zpracování osobních údajů, a to jedním členem Skupiny pro další její členy, proto informace poskytnuté jednomu z uvedených členů jsou sdíleny a zpracovávány společně a jednotliví členové skupiny vystupují v roli společného správce. Výběr zaměstnanců pro členy Skupiny společně zajišťuje Česká pojišťovna a.s. To znamená, že Vám může být při výběru nabízena k posouzení i jiná příležitost k jednání o zaměstnaneckém vztahu, než ta, na níž jste reagoval a to i u dalších členů Skupiny.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je výběr zaměstnance k členu Skupiny. Jedná se zejména o:
a. zpracování vytvářející podmínky pro jednání o Vašem možném nástupu k členu Skupiny;
b. informování vás o možné pracovní příležitosti u členů Skupiny prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonu (případně korespondenčně).

Zpracovávané osobní údaje jsou poskytnuty Vámi (např. prostřednictvím profesního životopisu, dotazníku, e-mailu apod.), nebo pocházejí z veřejných zdrojů (např. veřejné rejstříky), nebo jsou získány od jiných subjektů, pokud k takovému poskytnutí dáte souhlas (např. reference od předchozích zaměstnavatelů). Osobními údaji jsou i případné výstupy z osobní diagnostiky nebo výstupy z hodnocení ve výběrovém řízení.

Pro zpracování osobních údajů k výše uvedenému účelu jsou užíváni, v souladu se smluvními ujednáními, i externí zpracovatelé mimo Skupinu – zejména personální agentury.

Zpracování osobních údajů po dobu výběru, který jste inicioval poskytnutím osobních údajů, bude probíhat v souladu s oprávněným zájmem (důvodem) zpracovatele ke splnění účelu uvedenému výše (a v Podrobné informaci).

Vaše zařazení do výběru zaměstnanců je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv ukončit. V případě, že oznámíte na elektronické adrese www.českapojistovn.jobs.cz nebo písemně na adrese Česká pojišťovna a.s., útvar Lidských zdrojů, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, nebo na adrese sídla České pojišťovny a.s. nebo na adrese sídel členů Skupiny Váš zájem o zastavení zpracování vašich osobních údajů (nepokračování ve výběru), pomine oprávněný důvod ke zpracování osobních údajů zpracovatelem.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* For successful sending of the form all fields with a star have to be entered.
* While entering at least one item from the marked field the marked items become mandatory.

Výběrové řízení

Vše, co je dobré vědět před výběrovým řízením.

Více informací

Koho hledáme

Kdo se u nás uplatní a co nabízíme.

Více informací

O Generali

Kdo jsme a jaké vyznáváme hodnoty.

Více informací